Kush Jemi?

Paketat tona për intolerancën nuk kanë nevojë per shpim me shiringa;

 

Mjafton nje tampon pambuku per te mbledhur peshtymen automatikisht!

Studio Parisi është një laborator analizash ne avangardë të standarteve kombëtare , i specializuar në ekzekutimin e mjekësisë parashikuese ashtu si onkologjia molekulare, nutri-gjenetikës, gjenetikë të mjekësisë ligjore, sëmundjet molekulare infektive, gjithashtu kryen teste për helmim të mundshëm nga metalet e rënda dhe izotopet radioaktive të gjitha nëpërmjet " përdorimit të mostrave jo-invazive të tilla si tampona të thatë orale dhe fillesa të flokëve. Bashkëpunojnë me të edhe të tjerë laboratorë të zgjedhur me kujdes dhe subjekte të certifikimit dhe programeve ndërkombëtare dhe kombëtare, të akredituara për Kontrolle të Jashtëm të cilësisë.

Laboratori Studio Parisi kryen çdo provë me procese të ngurtë analitike dhe të gjithë të kontrolluar në mënyrë rigoroze dhe mbikqyrur nga sisteme automatike dhe me personel shumë të kualifikuar, përveç kësaj, e gjithë puna është kryer në përputhje me Certifikatat: ISO 9001: 2008, ky certifikim dëshmon në procesin e kompanisë , në mënyrë që përdoruesit në fund mund të kenë besim të plotë se produktet dhe shërbimet tona korrespondojnë me specifikat e caktuara dhe se të gjitha fazat e prodhimit janë të gjurmueshme dhe të verifikueshme. ISO 14001 - Ky standard i certifikimit konfirmon organizimin e një sistemi të menaxhimit të mjedisit të certifikuar për mjedisin dhe tregon angazhimin tonë për të kufizuar ndotjen, përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit të menaxhimit të mjedisit për të përmirësuar aktivitetin tonë kundrejt normave mjedisore. Objektivi i ISO 27001: 2005 standardit është pikërisht për të mbrojtur të dhënat dhe informacionet nga kërcënimet e të gjitha llojeve, për të siguruar integritetin, konfidencialitetin dhe disponueshmërinë, dhe të sigurojë kushtet për të miratuar një sistem të përshtatshëm të menaxhimit të sigurisë së informacionit (ISMS) për qëllim menaxhimin e duhur të të dhënave sensitive te kompanisë.

 

Instrumentët që përdor Studio Parisi

Laboratori Studio Parisi, në mënyrë që t'u ofrojë klientëve të saj analiza gjithmonë të sakta të detajuara dhe inovative të brezit të fundit, duke përdorur mjete të avancuara, ndër të cilat: instrumentim PRC StepOnePlus në kohë reale, Qubit 2.0, centrifuga në 16.000 rrot / min, vorbullat dhe banjo si në të thatë ashtu edhe ëaterbath, frigoriferë me temperaturë vazhdimisht të kontrolluar  në 4 ° C dhe -20 ° C me anë të aparatit "Temperatur Data Logger" të lidhur me kompjuterat e përkushtuar, dhe e fundit por jo më pak e rëndësishme, i gjithë procesi analitik është kryer në një temperaturë dhe lagështi të kontrolluar.

 

Çdo seksion i laboratorit është në frigorifer në mënyrë të pavarur për të shmangur edhe një mundësi të largët të ndotjes. Në mesin e seksioneve të ndryshme janë qilima higjenizues dhe veshje një-përdorimshe. Reagentët e përdorur janë më të ndjeshmit në treg, prodhim amerikan për hetime të mjekësisë ligjore në mënyrë që të jetë në gjendje për të analizuar edhe sasi shumë të vogla të ADN-së të pranishëm në tampona oralë të thatë.

"Studio Parisi është mbështetur edhe nga një Shërbim Laboratori, që do të thotë i janë besuar një strukture të jashtme aspektet delikate të industrisë diagnostike.

 

Thelbësore në këtë strukturë komplekse organizative janë instrumentat dhe pajisjet e avant-gardës. Vetëm përditësimi i vazhdueshëm i teknologjive të aplikuara për diagnostifikim molekulare dhe sistemet robotike të nivelit më të lartë, e garantojnë besueshmërinë e rezultateve të fituara.

 

Procesi i përgjithshëm analitik monitorohet vazhdimisht dhe mbikqyret nga profesionistë të trajnuar, e gjithë kjo, për të garantuar sigurinë e përgjithshme në identifikimin e mostrave dhe sigurinë, pra maksimale, të rezultateve të fituara.

Mjetet dhe metodat analitike janë subjekt i certifikimit nga programet ndërkombëtare dhe kombëtare të akredituara për Kontrollet e jashtëm të cilësisë.

 

Pajisja është e automatizuar dhe menaxhohet nga një sistem kompjuterik të gjeneratës së fundit, i projektuar dhe zhvilluar posaçërisht për Studio Parisi, ky sistem është në gjendje të mbikëqyrë të gjitha fazat e prodhimit dhe fazat operative të logjistikës, duke udhëhequr gjithë punën proces pas procesi.

I tërë procesi i analizës është i markës CE: nga nxjerrja e ADN-së tek të gjitha hapat e analitikës është i garantuar përdorimi i reagentëve dhe pajisjeve të markës CE IVD.

Pika jonë e fortë janë teknologjitë dhe aftësitë profesionale në mënyrë që të sigurojë shërbimet e përparuara."

 

Studio Parisi ka vendosur të krijojë zgjidhje dhe shërbime për mirëqenien dhe ekuilibrin psikofizik të përdoruesit final të gjitha duke përdorur instrumente inovative; të gjitha përpjekjet tona pasqyrohen në dëshirën për t'i ofruar konsumatorit produktin më të mirë në mënyrë që të identifikohen mangësitë, tepricat dhe çrregullimet në të ushqyerit e mijëvjeçarit të tretë. Biznesi ynë është menduar të jetë mjekësia parashikuese dhe jo kurative, kur vjen puna për t'u kuruar, tashmë është tepër vonë

Laboratorë që bashkëpunojnë me Studio Parisi

Misioni Yne

Filozofia

Të jesh i pranishëm në fushën e shëndetit, mjekësisë parashikuese dhe alternative, është një përgjegjësi e madhe. Ne shohim përpara për të ardhmen dhe progresin: me këto supozime të mëdha zgjedhjet tona duhet të jenë me efikasitetit maksimal duke punësuar staf shumë të aftë dhe pajisje të fundit të gjithë në evolucion të vazhdueshëm dhe të pandërprerë, duke respektuar standardet e cilësisë më të lartë.

 

Aktiviteti ynë, kujt i drejtohet

Aktorët tanë kryesore janë të gjithë qytetarët italianë, të Evropës dhe Lindjes së Mesme, aktiviteti ynë u drejtohet edhe farmacive, dyqaneve të ushqimit shëndetësor, qendrat palestër, Spa-ve dhe specialistëve e praktikantëve të mjekësisë së shenjtë.

Studio Parisi Italia Srls Unipersonale

Zyrat Qëndrore

Studio Parisi - Zyra në Emiratet e Bashkuara Arabe, zyra Mjekësore - Al Rowais

Studio Parisi - Zyrat e Degëve jashtë vendit

Duke u hapur:

Via S. Allende , 31

50032 Borgo San Lorenzo (FI)

info@studioparisi.net

P.I.: 04331650236

Tel. +39 055/0763192

Hawai Tower

P.O. Box: 90180, Dubai - UAE

Mobile: +971 50 624 6050

otgulf@eim.ae

Sales & Marketing district

Director: Dr. George Masoud

1. Lugano (Svizzera)

2. Malindi (Kenya)

3. Bucarest ( Romania)

©  Studio Parisi Italia 2017-8 |  P.I. 04331650236

Informacione Legale

Mundesuar nga Albania Web Solutions